TUNE UP


TUNE UP [2021]

2e graad A-finaliteit
in opbouw…

0,00 [incl. BTW]
VISIE
We bouwen aan TUNE UP als een volwaardig artistiek luik binnen het vak MAVO in de A-finaliteit in de tweede graad van het secundair onderwijs. Het zal volledig afgestemd zijn op de nieuwe leerplandoelen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en een eenvoudige manier hanteren om elke leerling regelmatig te kunnen evalueren. Het boek zal worden opgebouwd naar de taxonomie van Bloom waardoor er ruimte zal zijn voor differentiatie.

Aangezien scholen zelf mogen kiezen op welke manier ze de uren artistieke vorming over de tweede graad verdelen, kiezen we ervoor om een testpanel op te richten. Dit om te voorkomen dat het boek te veel toespitst op één specifieke situatie in een school, terwijl inmiddels al duidelijk werd dat er veel meer mogelijkheden zijn met de nieuwe lessentabellen en leerplannen.

CONCREET
TUNE UP wordt zo uitgebreid mogelijk ontworpen. Hiermee bedoelen we dat we niet enkel gaan toespitsen op muziek als artistiek luik, maar ook op (audiovisuele) media, beeld, dans en woord/drama. Deze artistieke vormen koppelen we dan terug aan enkele gangbare thema’s die in het vak Maatschappelijke vorming doorgaans behandeld zullen worden. Je kan hierdoor dus projectmatig of thematisch aan de slag gaan.

In het schooljaar 2021-2022 bieden we alles volledig digitaal op ons platform aan. Zo zijn we in de mogelijkheid om regelmatig nieuwe ideeën te kunnen uploaden bovenop de reeds bestaande lessen. We kunnen hierdoor ook steeds ons platform aanvullen met nieuw materiaal en alle feedback van het testpanel zo veel mogelijk verwerken. Hieronder vind je een opsomming van wat je allemaal op ons platform zal kunnen terugvinden.

Audio- en videobestanden van alle fragmenten die aan bod komen.
– Een handleidingsfiche bij elke les.
Leerlingenbladen om uit te delen.
PowerPoint-presentaties van alle lessen zodat jouw leerlingen steeds kunnen volgen.

Door een e-mail te sturen naar kos.kunsteducatie@outlook.com of contact op te nemen via ons contactformulier, kan je toegang verkrijgen tot ons testpanel. U zal dan worden toegevoegd aan de start van de zomervakantie zodat u tijdig alles kan voorbereiden voor het volgende schooljaar.


%d bloggers liken dit: