TUNE IN


TUNE IN [2020]

1e graad A- & B-stroom
Deel 1: muzikale bouwstenen
Deel 2: projectmatig
Deel 3: vakoverstijgend


24,95 [incl. BTW]


SAMENGEVAT
TUNE IN is een werkboek voor het vak muziek in de eerste graad van het secundair onderwijs. Het is volledig afgestemd op de nieuwe leerplandoelen en hanteert een eenvoudige manier om elke leerling regelmatig te kunnen evalueren. Het boek werd opgebouwd naar de taxonomie van Bloom waardoor het zeer bruikbaar is in de A-stroom en de B-stroom.

Aangezien scholen zelf mogen kiezen op welke manier ze de uren muziek over de eerste graad verdelen, kozen we ervoor om één boek te ontwerpen. Je kan dus het boek gedurende twee jaar gebruiken indien jouw school ervoor koos om één uur per jaar in te richten, maar je kan het boek ook gebruiken indien jouw school ervoor koos om twee uur in één jaar in te richten. We noemen ons boek daarom graag een graadboek.

VOOR LERAREN
Het lerarenpakket van TUNE IN [€19,95/jaar] is zeer uitgebreid en volledig digitaal. Enerzijds kozen we hiervoor om torenhoge prijzen van handboeken, CD-roms en DVD’s met lesmateriaal te voorkomen, anderzijds vinden we dat we verplicht zijn om in te spelen op de actualiteit binnen de muziekwereld en laat zo’n online platform het toe om regelmatig nieuwe lessen te uploaden. Hieronder vind je een opsomming van wat je allemaal op ons platform kan terugvinden.

Audio- en videobestanden van alle fragmenten die in ons boek aan bod komen.
Jaarplannen die je zelf gemakkelijk kan aanpassen naar jouw wensen.
Extra lessen die maandelijks worden geüpload met een handleidingsfiche en extra lesmateriaal.
– De handleiding die je steeds mag afdrukken indien je dat handiger vindt.
Lesfiches over instrumenten en emoties, en componisten die in ons boek vermeld worden.
Partituren van de pianobegeleiding, getransponeerde versies (in C) en extra instrumenten.
PowerPoint-presentaties van alle lessen zodat jouw leerlingen steeds kunnen volgen.

Door een e-mail te sturen naar kos.kunsteducatie@outlook.com of contact op te nemen via ons contactformulier, kan je toegang verkrijgen tot dit platform. Op één september worden alle lidmaatschappen automatisch vernieuwd, tenzij je ons op voorhand een e-mail stuurt met de verwittiging dat je niet langer ons platform wenst te gebruiken.


%d bloggers liken dit: